Momentky ze života Jana Pavla II. PDF

Beenode.cz Momentky ze života Jana Pavla II. Image
Hledáte knihu Momentky ze života Jana Pavla II.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Daniel Ange? Přečtěte si knihy online na našem webu beenode.cz
Kniha přináší pohled na osobnost Jana Pavla II. skrze okamžiky prožité při setkání s ním, které se hluboce vryly do srdcí. Tyto minipříběhy odkrývají papežovo srdce, otevřené každé bolesti i radosti bližních bez rozdílu náboženského vyznání a společenského postavení. Radoval se s radujícími, plakal s plačícími. Nejen slovy, ale i skutky. Každý, byť sebekratičký příběh je svědectví lásky, soucitu, respektu, radosti i umění vtipného postřehu.Daniel Ange (1932) je francouzský kněz a řeholník. V roce 1950 vstoupil do benediktinského řádu, později žil v několika menších nových komunitách zasvěceného života. Mnoho let strávil jako misionář ve Rwandě (1958-1971), načež se vrátil do Evropy studovat teologii, několik let žil také jako poustevník. V roce 1981 byl vysvěcen na kněze. Po třiceti letech mnišského života pocítil povolání více se věnovat zvěstování Božího slova, a to především mládeži. V roce 1984 založil komunitu Jeunesse et Lumiere (Mládež a světlo), která se věnuje formaci mládeže a evangelizaci. Otec Daniel Ange je známý jako autor řady teologických i popularizačních knih, překládaných do mnoha jazyků. Jako kazatel a evangelizátor už navštívil více než 40 zemí světa. Velice mu leží na srdci služba chudým, mládež a ekumenický dialog s pravoslavnou církví. V Karmelitánském nakladatelství dosud vyšly jeho tituly: Pramen radosti (2012), Rány zhojené láskou (2011), Raněný pastýř (druhé vydání, 2010), Kdo je můj bratr? (2010), Tvé tělo je stvořeno pro lásku (2000) a Homosexuální…(1995).
INFORMACE
ISBN 101725
AUTOR Daniel Ange
VELIKOST SOUBORU 7,29 MB
STÁHNOUT ČÍST

Momentky ze života Jana Pavla II. | Farní knihovna Slavičín

Kniha přináší pohled na osobnost Jana Pavla II. skrze okamžiky prožité při setkání s ním, které se hluboce vryly do srdcí. Tyto minipříběhy odkrývají papežovo srdce, otevřené každé bolesti i radosti bližních bez rozdílu náboženského vyznání a společenského postavení. Radoval se s radujícími, plakal s plačícími.

Zachej.sk • kniha: Momentky ze života Jana Pavla II ...

Chápu že svatořečení Jana Pavla II. je asi na spadnutí, sám bych proti tomu ani nebyl- jedná se určitě o jednu z velkých postav 20. století. Škoda jen, že tvůrci si toho asi byli vědomi- a tak (hlavně v 2. díle) zde jen předkládají důležité epizody ze života papeže (od zvolení, přes atentát, až po smutný konec s ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY

World of WarCraft 2.pdf

Zmrzlinové variácie.pdf

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1.pdf

Na západ od Apačského průsmyku.pdf

Duch lásky.pdf

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví - II. díl.pdf

Hravé poznávanie 2.pdf

Vysoké Tatry - atlas ortofotomáp 1:15 000.pdf

Slibuji ti, Annabelle.pdf

Základní dokumety Evropské unie.pdf

Miazga života.pdf

Tik Tak Bombam - Moje prvé hodiny.pdf

Deník mimoňky 10: Příběhy neschopný psí chůvy.pdf